Hur går det till?


21.00

Samling i Humlanhuset, Humlegården. Vi tar en fika och har genomgång inför vandringen. Oftast närvarar fältassistenterna, ibland även polisen, som berättar vad som är på gång just denna kväll.

Vi delar in oss i gång/cykelgrupper som täcker in olika områden, delar kontaktuppgifter och startar vandringen.


ca 22.30

Våra grupper återsamlas på McDonald's vid Karlaplan. Vi stämmer av hur kvällen varit hittills, ofta tillsammans med fältassistenterna, och planerar den fortsatta vandringen.


senast 01.00

Föräldravandringen avslutas.

Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg

Hur agerar vi?


 • Vi stöttar tonåringarna och förebygger problem genom vår närvaro.
 • Vi är aktiva och pratar med alla unga vi möter, det skapar en lugn miljö, ger stöd och trygghet.
 • Ungdomarna vet att vi är där för deras skull och vi är nästan alltid välkomna.
 • Vi är en bra ursäkt för ungdomarna att komma ur jobbiga situationer utan prestigeförluster.
 • Vi finns i första hand där som engagerade och stödjande vuxna som inte dömer eller moraliserar, och är tydliga med vad som är acceptabelt.
 • Vi får träffa många härliga ungdomar, mycket värdefulla kontakter med andra föräldrar och vuxna, trevligt sällskap samt motion. Under vandringen hinner vi utbyta erfarenheter och ge varandra stöd i att vara tonårsförälder. Det ger trygghet och styrka.
 • Vi får kunskap som föräldrar om våra ungdomars vardag, vilket ger oss insikt och ökad förståelse för deras liv.
 • Vi är inte poliser eller myndighetspersoner och har inga andra krav på oss än vem som helst.
 • Vi har ett ansvar att ingripa i situationer, men inte utsätta oss själva för risker!

  I situationer när ni behöver stöd eller ställa frågor, ring till polisens nummer 114 14, eller om ett akut läge skulle uppstå, 112.
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg

Föräldravandring på

ÖSTERMALM