Föräldrakvällar


Minst en gång per termin ordnar vi en temakväll för föräldrar, med information och diskussion. Vi har haft temakvällar om till exempel:


- Stockholmsenkäten.


- Studiebesök på Ungdomsmottagningen.


- Föreläsning och gruppdiskussioner om sambandet mellan föräldrarnas engagemang och deras ungdomars riskbeteende (i samarbete med Oscars församling och Preventionsenheten).

   

Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Ulrika Sundblad Kullenberg

Kommande föräldrakvällar


... kommer att visas här och på vår Facebooksida.

Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg

Föräldravandring på

ÖSTERMALM