Föräldrakvällar


Minst en gång per termin ordnar vi en temakväll för föräldrar, med information och diskussion. Vi har haft temakvällar om till exempel:


- Stockholmsenkäten.


- Studiebesök på Ungdomsmottagningen.


- Föreläsning och gruppdiskussioner om sambandet mellan föräldrarnas engagemang och deras ungdomars riskbeteende (i samarbete med Oscars församling och Preventionsenheten).  


   

https://www.icloud.com/iclouddrive/0Np4_6gQYR3wYP1xBrEPRPjhA#foraldrakvall%5F200917

Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Ulrika Sundblad Kullenberg

Föräldrakväll 17 september 2020


Vi fick besök av polisen och fältassistenterna, som informerade oss om läget i stadsdelen, utmaningar och vad som görs för att skapa trygghet. Gemensamt diskuterade vi vad vi själva kan göra för att hjälpa och stötta våra ungdomar. 


Stort tack till Carlssons skola som lånade oss sin aula!


Föräldrakvällen delades även digitalt via skype, se inspelning nedan. Vi var ovana vid tekniken, men hoppas att inspelningen ändå kan förmedla något av kvällens innehåll.    Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg

Föräldravandring på

ÖSTERMALM