Samarbeten


Vi har ett nära och mycket väl fungerande samarbete med Östermalms Stadsdelsförvaltning, speciellt med Fält och Prevention, Polisen och flera skolor på Östermalm.

Samtliga samarbetspartners är tydliga med att vår insats är viktig och till stor hjälp för dem, samt att det betyder mycket för ungdomarna.


Stockholms Stad Östermalm


Vi för kontinuerligt diskussioner med Stadsdelsförvaltningen om vår verksamhet och hur vi kan driva den framåt. Stadsdelen bidrog med 100.000 kr som ett ingångsättningsbidrag för 2008.

Sedan dess har Östermalms stadsdelsnämnd lämnat ett generöst bidrag årligen. Vi är väldigt tacksamma för stödet, som gör det möjligt för oss att fortsätta satsa på våra ungdomar och deras föräldrar.

För kontakt med Östermalms stadsdelsförvaltning, klicka härFält och Prevention Östermalm


Fält & Prevention Östermalm ligger under Barn & Ungdoms- avdelningen på Östermalms Stadsdelsförvaltning. De som arbetar på Fält & Prevention är fältassistenter med erfarenheter av att arbeta med ungdomar i åldern 13-19 år. De finns där ungdomar finns - på gator, torg, i skolor och i parker - både dagtid och kvällstid.Polisen


Vi samarbetar med polisen och om möjligt besöker de oss vi vår vandringsstart i Humlegården.

Vår närmaste polisstation är Stockholms City Norrmalm, Kungsholmsgatan 43, Stockholm. Kontaktuppgifter hittar du här

Foto: Stefan F Lindberg

Engagerade skolor


Varje hösttermin besöker vi våra skolor och deltar på föräldramöten, främst i åk 6 och åk 7 för att uppmärksamma vår verksamhet. 

Följande skolor är engagerade;
Banérportsskolan
Campus Manilla
Carlssons skola
Engelbrektsskolan
Fredrikshovs slotts skola
Gärdesskolorna
Hedvig Eleonora skola
ÖstermalmsskolanOscars församling


Vi samarbetar med Oscars församling kring föräldraskap och ungdomsfrågor.

Församlingen erbjuder Kuratorsstöd. Isabella Tengdelius erbjuder ungdomar på Östermalm möjlighet till samtal där man inte behöver bli igenkänd som en kan bli tex i sin skolmiljö. Samtalen är kostnadsfria och det finns inget krav på att du ska tillhöra församlingen eller vara troende.

Även du som förälder eller vuxen med en tonåring hemma kan få rådgivning om hemmasituationen.

http://www.ungioscars.se/samtal/
http://www.ungioscars.se
http://www.oscarsforsamling.se

Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg
Foto: Stefan F Lindberg

Föräldravandring på

ÖSTERMALM